קווי מדיניות לפיתוח ותפעול מערכת חנייה במרכזים עירוניים

שנה: 
1971
קטגוריית פרסום: 
הגוף המפרסם: 
משרד התחבורה
פתח/הורד קובץ: