השפעת נתיבי תחבורה ציבורית והסדרי חניה על עסקים במרכז עסקים ראשי (מע"ר) בעיר. חקר אירוע: רחוב פאולוס VI בנצרת- עיקרי עבודת תיזה

כותב הפרסום: 
הבה והבה
שנה: 
2003
קטגוריית פרסום: 
הגוף המפרסם: 
הטכניון
פתח/הורד קובץ: 
הפרסום: 

לעבודה המליאה יש לגשת לספריית הטכניון