פרסומים של כנס תחבורה בת קיימא בנימינה 2011

22/11/2011     "הסוכה", בנימינה