ממצאי הסקר החברתי בנושא תחבורה ציבורית / הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

כותב הפרסום: 
מיכאל שפרנסקי
שנה: 
2007
קטגוריית פרסום: 
הגוף המפרסם: 
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
פתח/הורד קובץ: 
הפרסום: 

                                                                                                                                                                                       12   באוגוסט    2008                    153/2008  

שירותי ממשל בישראל - ממצאים ראשונים מתוך הסקר החברתי 2007

 

 
   

 

כתב: מר מיכאל שפרנסקי

לקבלת הסברים והבהרות באשר לתוכן הודעה זו ניתן לפנות אל יחידת קשרי עיתונות

בטל: 050-6235124 02-6527845 1

 

 

 

 

8. תחבורה ציבורית

58% מכלל בני 20 ומעלה נסעובשנה האחרונה  באוטובוסים השייכים לתחבורה ציבורית: 63% מהנשים, לעומת 53% בקרב גברים.  עולי 1990 ואילך משתמשים בתחבורה ציבורית בשיעורים גבוהים יותר מאשר ילידי הארץ (75% לעומת 52%, בהתאמה), ויהודים משתמשים יותר מערבים (62% לעומת 39%, בהתאמה). עלייה בהכנסה חודשית ברוטו לנפש במשק הבית מלווה בירידה בשיעור המשתמשים בתחבורה ציבורית: בתחבורה ציבורית משתמשים 66% מאלה שמתגוררים  במשקי בית בהם הכנסה ברוטו לנפש עד 2,000 ₪, לעומת 49% מאלה שמתגוררים  במשקי בית בהם הכנסה ברוטו לנפש מעל  4,000 ₪. כמו כן, החל בגיל 30, עולה הנוסעים באוטובוסים.  שיעור נמוך יותר של מועסקים נוסעים באוטובוסים מאשר אנשים בלתי מועסקים ואלה שאינם שייכים לכוח העבודה ( 53% לעומת 68%).  כמחצית מאלה שמתגוררים במשק בית שלרשותו עומד לפחות רכב אחד נסעו באוטובוס, לעומת 78% מאלה שמתגוררים במשק בית שאין ברשותו רכב.

         

 

יישובים המונים 50,000 תושבים ומעלה: 88% מתושבי בני ברק, 86% מתושבי בית שמש ו-79% מתושבי ירושלים משתמשים בתחבורה ציבורית, לעומת 47% מתושבי מודיעין ו-53% מתושבי ראשון לציון.

76% מכלל בני 20 ומעלה סבורים שתפקודה של התחבורה הציבורית בישראל הינו טוב: 87% בקרב הערבים, לעומת 74% בקרב היהודים .

 

 

9. רכבת ישראל

37% מבני 20 ומעלה נסעו  ברכבת: 39% מאלה שמתגוררים במשקי בית שלרשותם עומד לפחות רכב אחד נסעו ברכבת, לעומת 30% מאלה שמתגוררים במשקי בית שלרשותם אין רכב.

עלייה ברמת ההכנסה החודשית ברוטו לנפש מלווה בעלייה בשיעורי הנוסעים ברכבת: 25%  מאלה שמתגוררים  במשקי בית בהם ההכנסה ברוטו לנפש עד 2,000 ₪, לעומת 47% מאלה שמתגוררים  במשקי בית בהם ההכנסה ברוטו לנפש היא מעל  4,000 ₪. 40% מהשייכים לכוח העבודה נסעו  ברכב בשנה האחרונה, לעומת 28% מהלא שייכים לכוח העבודה. 

 

 

81% מכלל בני 20 ומעלה סבורים שתפקודה של רכבת ישראל טוב: 92% מהערבים לעומת 78% מהיהודים,  90% מעולי 1990 ואילך, לעומת 78% מילידי הארץ. אין הבדלים בתפיסות לגבי תפקודה  של רכבת ישראל בין אלה שמשתמשים בה לבין אלה שאינם משתמשים.