סדר יום כנס תחבורה ציבורית כחלק ממאמץ תקומה 30.11.2023