יעדי פיצול נסיעות לתנועה מקיימת בישובים בישראל

כותב הפרסום: 
ניב שרב, מרכוס סיינוק, יובל שיפטן, גלי פרוינד
שנה: 
2021
קטגוריית פרסום: 
הגוף המפרסם: 
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
פתח/הורד קובץ: