צדק תחבורתי כבסיס לשוויון הזדמנויות

כותב הפרסום: 
קרל מרטנס
שנה: 
2021
קטגוריית פרסום: 
הגוף המפרסם: 
הפקולטה לתכנון ובינוי ערים - הטכניון