גיל קרומר: שותפים לדרך- כיצד מגייסים מימון ממשרד התחבורה לפרוייקטים של תחברוה בת קיימא

כותב הפרסום: 
גיל קרומר
שנה: 
2021
הגוף המפרסם: 
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים