אורית ילון-שוקרון: נתוני תחבורה בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

כותב הפרסום: 
אורית ילון- שוקרון
שנה: 
2021
קטגוריית פרסום: 
הגוף המפרסם: 
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
פתח/הורד קובץ: