עופר גולד: מערכת חצב- תכנון תחבורתי בישראל

כותב הפרסום: 
עופר גולד
שנה: 
2021
קטגוריית פרסום: 
הגוף המפרסם: 
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים