סקר הרגלי נסיעה מטרופולין תל אביב 2016/17 תיעוד הסקרים וקובץ הסקר