דוח בקרה על סקר הרגלי נסיעה במטרופולין תל אביב

שנה: 
2018
הגוף המפרסם: 
נתיבי איילון, רום הנדסת תחבורה בע"מ