פקודת הסטטיסטיקה [נוסח חדש], התשל"ב-1972.

שנה: 
1972
קטגוריית פרסום: 
הגוף המפרסם: 
מדינת ישראל