החלטת ממשלה 4753 - הגברת השימוש במידע ממשלתי לצורך שיפור המדיניות הממשלתית והגברת האפקטיביות של פעולות הממשלה

שנה: 
2019
הגוף המפרסם: 
משרד ראש הממשלה