מיסוי ונתונים נבחרים על ענף הרכב בישראל

שנה: 
2018
קטגוריית פרסום: 
הגוף המפרסם: 
רשות המיסים, החטיבה לתכנון וכלכלה