בסיסי מידע לתכנון וקבלת החלטות בתחום התחבורה בישראל

כותב הפרסום: 
תמר קינן, ירדן גבאי, אביב שטרן
שנה: 
2020
קטגוריית פרסום: 
פתח/הורד קובץ: 
הפרסום: 

הגופים המפרסמים:

תחבורה היום ומחר
צפוף- הפורום לאוכלוסיה, סביבה וחברה
האקדמית כנרת - מכון כנרת למחקר תחבורה
אוניברסיטת תל אביב - החוג למדיניות ציבורית
מרחב- התנועה לעירוניות בישראל

ראו גם: http://www.transportation.org.il/he/node/4549