לוח הכנסה ברוטו מעבודה שכירה לפי גיל ומין

שנה: 
2018
קטגוריית פרסום: 
הגוף המפרסם: 
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה