מצגת הכנה לקבוצות מיקוד- מפגש 11 פורום רשויות ערביות באשכול השרון

כותב הפרסום: 
תמר קינן, איבתהאל שיתי
שנה: 
2020
קטגוריית פרסום: 
הגוף המפרסם: 
מיזם תחבורה מקיימת בערי השרון