תמא 42 - תכנית מתאר ארצית משולבת לתשתיות תחבורה יבשתית

שנה: 
2020
קטגוריית פרסום: 
הגוף המפרסם: 
מנהל התכנון