אתגרים עיקריים ופתרונות מוצעים ברשויות - מיזם תחבורה מקיימת בערי השרון יוני 2019

כותב הפרסום: 
יורם שיפטן
שנה: 
2019
קטגוריית פרסום: 
הגוף המפרסם: 
המכון ליחקר התחבורה - הטכניון
פתח/הורד קובץ: