העיר חכמה, הרכב אוטונומי והניידות תשתפר?

כותב הפרסום: 
איבתיאהל שיתי
שנה: 
2018
קטגוריית פרסום: 
הגוף המפרסם: 
המכון לחקר התחבורה- הטכניון
פתח/הורד קובץ: 
הפרסום: 

מצגתה של איבתיהאל שיתי מתוך כנס תחבורה לקראת הבחירות לרשויות המקומיות