ECOMOTION- Smart Transportation Community Part 1

כותב הפרסום: 
אורלי דהן
שנה: 
2017
קטגוריית פרסום: 
הגוף המפרסם: 
אקומושן
הוצאה לאור: 
אקומושן
פתח/הורד קובץ: 
הפרסום: 

חלק א'

אקומושן- חדשנות לתחבורה ציבורית חכמה.

מצגתה של אורלי דהן מתוך כנס תחבורה ציבורית 2017