הצגת תו איכות השירות בתח"צ, והשקת מוקד המידע לאנשים עם מוגבלויות