• 'יחסי הגומלין בין סמכויותיו הרגולטוריות של המפקח על התעבורה לבין ההוראות החוזיות הכלולות בהסכמים עם מפעילי התחבורה הציבורית

כותב הפרסום: 
עו"ד עמית גור
שנה: 
2015
הגוף המפרסם: 
יעקב סלומון, ליפשיץ ושות'-משרד עורכי דין