נגישות כלי התחבורה הציבורית וחובת הנהג ונותני השירות

כותב הפרסום: 
עומר גדיש
שנה: 
2015
הגוף המפרסם: 
תחבורה היום ומחר
הפרסום: 

כאמור, תקנות שוויון זכויות מפרטות את כל הכללים בהם צריך אמצעי התחבורה (אוטובוס, רכבת, אוניה או מטוס) או תחנת ההסעה לעמוד בכדי להיחשב לנגיש.  בחלק זה נעסוק בנגישות כלי התחבורה היבשתיים שהם אלו הרלבנטיים לתכנית "גלגלי צפון ודרום" ובחובות של נותני השירות אל מול אנשים עם מוגבלות. להלן עיקרי התקנות על פי אמצעי התחבורה השונים:

אוטובוס עירוני

מה זה אוטובוס עירוני? אוטובוס שנוסע בתוך העיר.  אוטובוס עירוני צריך להיות נגיש.

צריך שכולם יוכלו להשתמש באוטובוס. אדם הנע בכיסא גלגלים יוכל לעלות ולרדת מהאוטובוס.

 

אוטובוס נגיש צריך לעמוד בדרישות הבאות[1]:

·         לשאת סימון חיצוני של סמלי הנגישות

·         להיות בעל רמפה או מתקן הרמה מתאים לכניסה ויציאה של נוסע הנע בכיסא גלגלים.

·         הותקן בו מנגנון למניעת תנועה של האוטובוס בעת הפעלת מיתקן ההרמה.

·         להיות רחב מספיק למעבר נוח בכיסא גלגלים.

·         בקדמת האוטובוס, הוקצו והותאמו 3 מקומות מסומנים בסמל הנגישות לנוסעים עם מוגבלות הנעים ללא כיסא גלגלים. אחד משלושת המקומות יוקצה לנוסע עיוור המלווה בכלב נחיה.

·         רוחב דלת הכניסה המיועדת לכניסת נוסע הנע בכיסא גלגלים לא יפחת מ-100 ס"מ.

·         מול דלת הכניסה המיועדת, הוקצה מקום לכיסא גלגלים, שסומן בסמל הנגישות והותקנו בו מאחז יד ואמצעים לעיגון להבטחת יציבותו בעת נסיעה. כמו כן, במקום זה יותקן לחצן עצירה נגיש לטווח היד של הנוסע.

חובות נהג האוטובוס[2]:

הנהג צריך להיות אדיב, לתת שירות טוב ולספק מידע לכל נוסעי האוטובוס. הנהג צריך לעזור לנוסעים עם מוגבלות שצריכים עזרה בעליה והירידה מהאוטובוס.

כאשר נוסע הנע בכיסא גלגלים מעוניין לעלות לאוטובוס, נהג האוטובוס מחויב:

·         לקרב את האוטובוס ככל הניתן אל שפת המדרכה.

·         לפתוח את הרמפה ולשאול את הנוסע האם הוא מעוניין בעזרה ואיך אפשר לעזור לו. אין לגעת בכיסא  הגלגלים ללא קבלת רשות.

·         יש לעגון את כיסא הגלגלים כשגבו של הנוסע לכיוון הנסיעה.

·         יש לגבות מהנוסע את התשלום על הנסיעה באזור העגינה.

·        

נהג אוטובוס פותח את הרמפה

בתום הנסיעה יש לפתוח את הרמפה לטובת הירידה ולסייע בה אם יש צורך.

 

קלנועית:

·         הנהג מחויב להעלות לאוטובוס נוסע הנע בקלנועית ובתנאי שזו אינה קלנועית עם מושב כפול.

עיוור[3]:

·        

נוסע עם קלנועית באוטובוס

יש לאפשר לנוסע עיוור המלווה בכלב נחיה לעלות עם הכלב. הכלב אינו נדרש למחסום על פיו.

 

אדם עם מוגבלות פיזית שאינו נע בכיסא גלגלים:         

·         כאשר עולה לאוטובוס אדם מוגבלות פיזית, הוא רשאי לפנות לנהג ולבקש שיפנו עבורו את אחד משני המקומות המיועדים לכך בקדמת האוטובוס. הנהג מחויב לוודא כי אכן מפנים עבורו את המקום.

 

 

 

רכבת בין עירונית (רכבת "כבדה")[4]:

 

רכבת בין עירונית היא רכבת שנוסעת בין ערים שונות. כמו הרכבת שנוסעת בין אשדוד לתל אביב.

הרכבת צריכה להיות נגישה לכולם. בכל רכבת יש קרון נגיש לאנשים עם מוגבלות.

רכבת נגישה צריכה לעמוד בדרישות הבאות:

·         יהיה בה לפחות קרון אחד נגיש שיסומן בסמל הנגישות הבינ"ל בדפנות החיצוניות ובדלת הכניסה.

·         ברכבת בה יש קרונות שנכנסו לשימוש לראשונה לאחר שנת 2003, יהיה קרון אחד לפחות שמותקנים בו שירותים נגישים.

 

קרון נגיש צריך לעמוד בדרישות הבאות:

·         הוקצו וסומנו בהתאם:

(א)  שני מקומות לנוסעים עם מוגבלות פיזית שאינם נעים בכיסא גלגלים;

(ב)  מקום ישיבה אחד לנוסע עיוור המלווה בכלב נחיה;

(ג)  שני מקומות ישיבה לנוסעים הנעים בכיסא גלגלים כשלצד כל אחד מהם מקום ישיבה למלווה.

·         פתחי הכניסה והיציאה מהקרון סומנו בפסי אזהרה.

·         רצפת הקרון עשויה מחומר מונע החלקה.

·         מסעדי היד במושבים המיועדים לאנשים עם מוגבלות ניתנים להרמה ומסומנים בצבע צהוב.

·        

הקרון הנגיש

מדרגות, מאחזי יד, בליטות ופתחים סומנו אף הם בצבע צהוב על רקע הנוגד את סביבתו.

 

סיוע ושמירת מקומות לאנשים עם מוגבלות הנוסעים ברכבת:

עובדי הרכבת צריכים להיות אדיבים לכל הנוסעים. עובדי הרכבת צריכים לעזור לאנשים עם מוגבלות בירידה ובעליה לרכבת.

אדם עם מוגבלות שרוצה לקבל עזרה מעובדי הרכבת צריך להתקשר 6 שעות מראש למוקד השירות של הרכבת.

  בתחנת רכבת נגישה, יהיה מתקן הרמה הדרוש לעליה ולירידה מהרכבת.

·        

מתקן ההרמה בתחנת הרכבת

מתקן ההרמה יופעל בידי עובד הרכבת, לבקשת נוסע הנע בכיסא גלגלים וזאת בתנאי שהודיע למוקד השירות של הרכבת על מועד הנסיעה ויעדה לפחות 6 שעות מראש.

 

·         נוסע עיוור זכאי לסיוע מצד עובד הרכבת בעליה לקרון ובירידה ממנו, בתנאי שהודיע למוקד השירות 6 שעות מראש לפחות.

·         לנוסע הנע בכיסא גלגלים ולנוסע עיוור יישמר מקום ישיבה בקרון נגיש, אם הודיעו על מועד הנסיעה 6 שעות מראש לפחות, ומוקד השירות אישר כי יש מקום פנוי בקרון.

·         אדם הנע בכיסא גלגלים ואדם עיוור הנוסעים ברכבת בקביעות, רשאים להודיע למוקד השירות של הרכבת מראש על מועדי נסיעתם לצורך קבלת עזרה ושמירת מקום.

 

רכבת קלה ("רכבת מקומית")[5]:

רכבת קלה היא רכבת שנוסעת בתוך העיר. כמו הרכבת הקלה בירושלים. כמו הרכבת שתהיה בתל אביב.

הרכבת הקלה צריכה להיות נגישה לכולם. הכניסה לרכבת תהיה מותאמת לכניסה חופשית של אנשים הנעים בכיסא גלגלים.

 

רכבת מקומית נגישה צריכה לעמוד בדרישות הבאות:

·         בכל אחד מצדי הקרון יותקנו שתי דלתות לפחות המיועדת לכניסה וליציאה של אדם המתנייד בכיסא גלגלים (להלן – דלתות נגישות) שרוחבה לא יפחת מ-100  סנטימטרים, ויאפשר לו מעבר חופשי בה וממנה למקום הישיבה המיועד לאדם המתנייד בכיסא גלגלים.

·         בסמוך לדלת הנגישה יותקנו סמלי הנגישות   והכניסה תצוין ככניסה נגישה לאדם הנע בכיסא גלגלים.

·         המרווח האופקי והמרווח האנכי המרבי שבין סף הקרון בדלת הנגישה לבין הרציף יאפשר מעבר נוח של אדם הנע בכיסא גלגלים.

·         סף הכניסה לקרון בדלת נגישה יהיה בעל שיפוע ומבנה המאפשר כניסה ויציאה של אדם הנע בכיסא גלגלים ויותקן בה אמצעי אוטומטי לגישור בין הדלתות הנגישות לרציף בעת פתיחת הדלתות.

·         בפתחי כניסה ויציאה בכל דלת, יותקן פס אזהרה שיובחן בניגוד חזותי לרצפת הקרון. גם פתחי היציאה והכניסה, מאחזי היד וכל בליטה העשויה להוות מכשול בקרונות יובלטו בניגוד חזותי.

·         הדרך המובילה מן הדלת הנגישה אל המקומות המיועדים לאנשים עם מוגבלות תהיה ללא מדרגות ופנויה ממכשולים.

·        

נוסע הנע בכיסא גלגלים ברכבת הקלה

 ליד המקום המיועד לכיסא גלגלים תהיה רחבת הערכות פנויה ממכשולים, המאפשרת לבצע סיבוב בקוטר של 150 סנטימטרים.                                 

 

·         יותקנו בכל קרון:

(א)  מאחזי יד שיסייעו לאדם עם מוגבלות בכניסה לרכבת המקומית, בתנועה בתוכה וביציאה ממנה, ויאפשרו לו להיתמך בהם בעת תנועתו ובעת עמידתו.

(ב) מאחזי יד אנכיים ואופקיים, על דופן הקרון סמוך למקום שהוקצה לאנשים הנעים בכיסא גלגלים, בטווח אחיזה.

בכל קרון, יוקצו ויסומנו מקומות לאנשים עם מוגבלות, כמפורט להלן:

(א)    ארבעה מקומות לאנשים עם מוגבלות הנעים ללא כיסא גלגלים, מתוכם מקום ישיבה אחד לנוסע העיוור המלווה בכלב נחיה, בקרבת הדלת.

(ב)    שני משטחים לפחות לאנשים עם מוגבלות הנעים בכיסא גלגלים בגודל 80 X 120 ס"מ כל אחד.

·         יותקנו בה מערכות חיצוניות של אות קולי וחזותי המקדימים את פתיחת הדלתות וסגירתן האות הקולי יופק בעוצמה מספקת (בעוצמה הגבוהה ב-15 דציבלים לפחות מרמת הרעש הסביבתי) ובצליל שונה או במקצב שונה בעת פתיחת הדלתות ובעת סגירתן.

·          דלת הקרון תובחן מן הרקע שלה על ידי ניגוד חזותי.

·         לחצן ההפעלה לפתיחת דלת הקרון יסומן בניגוד חזותי ומישושי.

·         לחצן לקריאת חירום ימוקם במקום נגיש לאנשים הנעים בכיסא גלגלים ויהיה מסומן בניגוד חזותי לסביבתו.

מונית "ספיישל":

מונית מיוחדת ("ספיישל"): מונית שעומדת כולה לרשות מזמין הנסיעה, המשלם על פי מונה או מחירון קבוע[6]

לא כל מוניות ה"ספיישל" צריכות להיות נגישות. משרד התחבורה מעודד הפעלה של מוניות נגישות על ידי הטבות כספיות למפעילי מונית נגישה.

בימים אלו התחילו לפעול מספר מצומצם של מוניות נגישות ברחבי הארץ. משרד התחבורה יוציא בקרוב רשימה מסודרת של המוניות הנגישות שכבר נכנסו לפעילות.

תקנות הנגישות אינן חלות על מוניות ולמעשה החוק אינו מחייב כי תהיינה מוניות נגישות. עם זאת, בכדי לעודד חברות הסעה ומוניות לרכוש רכבים נגישים, תוקנו בשנת 2012 תקנות הקובעות כי המדינה תעניק הנחה משמעותית ברכישת האגרה להפעלת המונית (מספר ירוק) למי שיבקש להפעיל מונית נגישה. התקנות קובעות את גובה ההנחה והתנאים לקבלתה כפי שיובאו להלן[7]:

 

עלות האגרה לרישיון הפעלת מונית רגילה, נכון לשנת 2015, עומדת על 244,000 ₪.

·         יחיד המבקש רישיון להפעלת מונית נגישה יוכל לרכוש אותו בהנחה של 50% מהעלות המקורית

·         תאגיד מוניות המבקש רישיון להפעלת מונית נגישה יוכל לרכוש אותו ב-10,000 ₪ בלבד.  ההנחה באגרה לתאגיד תינתן לתאגיד שבבעלותו 50 מוניות מונגשות לפחות.

המפקח על התעבורה רשאי לקבוע ברישיון שניתן לתאגיד לפי תקנות אלה, המפעיל מוניות נגישות, תנאים להבטחת רמת שירות לנוסע ובכלל זה, פריסה גיאוגרפית של סניפים, פרק זמן מרבי למתן שירות, ניהול יומן ודיווח למפקח על התעבורה.

 

משרד התחבורה הוציא 1,000 רישיונות (מספרים ירוקים) להפעלת מונית נגישה במחיר מוזל. כלל הרישיונות נמכרו, כאשר 950 רישיונות נקנו על ידי תאגידי מוניות ועוד 50 על ידי נהגים פרטיים. על פי פירסום של משרד התחבורה[8], המוניות הנגישות הראשונות עלו על הכביש בחודש אוגוסט 2015 ועד סוף שנת 2016,  יעלו על הכביש כלל המוניות הנגישות. כמו כן, מפת השירות הארצית של המוניות המיוחדות צפויה להתפרסם לציבור בקרוב. התאגידים יחויבו לתת שירות לאנשים עם מוגבלות, בפריסה ארצית שתיתן מענה לכל אדם הזקוק לשירות ברחבי הארץ. בנוסף לכך, יפעילו התאגידים, מוקד שירות טלפוני, 24 שעות ביממה הזמן המקסימלי לקבלת השירות ייקבע בהמשך על ידי הגורמים הממונים במשרד התחבורה. נהגים המיועדים לנהוג במוניות הנגישות לנכים, ידרשו לעבור הכשרה מיוחדת על ידי התאגיד, הכוללת בין השאר, שימוש בטיחותי באמצעים לעיגון כיסא הגלגלים ולאבטחת יציבותו, מפני טלטולים בעת נסיעה, בלימת פתע והאצה של המהירות.

 

מונית נגישה צריכה לעמוד בתנאים  הבאים:

·         מסומנת בסמל הנגישות הבינ"ל .

·         מאפשרת הסעת לפחות שני נוסעים הנעים בכיסא גלגלים.

·          רוחב הדלת המיועדת לכניסה של אדם הנע בכיסא גלגלים, יאפשר מעבר חופשי של הכיסא ולא יפחת מ- 100 ס"מ במקום הצר ביותר.

·         המעבר מהדלת המיועדת למקום המיועד לנוסעים הנעים כל כיסא גלגלים יהיה ישר ופנוי ממכשולים.

·         הותקנו בה אמצעים לעיגון כיסא הגלגלים והיושב בו להבטחת יציבותו בעת הנסיעה.

·        

מונית נגישה

על הנהג לעגן את כיסא הגלגלים לפני תחילת הנסיעה ולשחררו לאחר הנסיעה.

 

·         הגובה הפנימי במונית יאפשר ישיבה נוחה לאדם הנע בכיסא גלגלים.

·         הידיות הפנימיות במונית יהיו בצבע הנוגד את סביבתן.

·         הותקן בה מתקן הרמה מסוג כבש נייד או קבוע או מעלון אנכי קבוע.

·         מעלון אנכי מתקפל המאוחסן בתוך תא הנוסעים יכוסה בכיסוי בטיחותי להגנת הנוסעים.

·         הותקן בה מנגנון למניעת תנועה של הרכב בעת הפעלת מתקן ההרמה.

·         הותקן בה אמצעי המיועד לעליה ולירידה של אנשים עם מוגבלות שאינם נעים על כיסא גלגלים (מדרגה נשלפת), כך שהבדלי הגובה מפני הדרך למדרגה ובין המדרגה לשפת פתח הכניסה, לא יעלה על 10ס"מ.

חובות נהג המונית[9] :                         

גם נהג של מונית רגילה ולא נגישה חייב לתת שירות לאנשים עם מוגבלות. הנהג חייב להסיע אנשים עם מוגבלות, לעזור להם להיכנס ולצאת מהמונית. הנהג צריך לעזור למי שצריך להכניס ולהוציא ציוד מהמונית.

על אף שאין חובה להנגיש את כלל המוניות, ישנן חובות החלות על כלל נהגי המוניות (גם אלו הנוהגים במונית שאינה נגישה) כאשר הם מסיעים נוסעים עם מוגבלות.

·         הנהג אינו רשאי לסרב להסיע אדם עיוור או לסרב להסיע את כלב הנחיה שלו.

·         הנהג אינו רשאי לסרב להסיע אדם הנע בכיסא גלגלים.

·         הנהג מחויב לעזור לנוסע עם מוגבלות להיכנס ולצאת מהמונית.

·         הנהג מחויב לעזור לנוסע עם מוגבלות להכניס ולהוציא ציוד מהמונית.

·         הנהג אינו רשאי להעלות את מחיר הנסיעה בעד הובלת כיסא גלגלים של נוסע במונית. עם זאת, נהג המונית רשאי שלא להוביל יותר מכיסא גלגלים אחד[10].[1] תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הסדרת נגישות לשירותי תחבורה ציבורית), התשס"ג-2003

[2] סרטון הדרכה בנושא נגישות השירות בחברת "דן" בשיתוף עמותת נגישות ישראל-זמין ב https://www.youtube.com/watch?v=l5o4KWya4XY

[3] תקנות התעבורה, תשכ"א-1961, סעיף 432. התקנות זמינות ב-http://www.rsa.gov.il/SiteCollectionDocuments/P230_011.pdf

[4] תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הסדרת נגישות לשירותי תחבורה ציבורית), התשס"ג-2003

[5] תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הסדרת נגישות לשירותי תחבורה ציבורית) (תיקון-רכבת מקומית), התשע"ד–2014. נוסח התקנות זמין באתר הכנסת-www.knesset.gov.il< פעילות הכנסת >הוועדות >ועדת העבודה, הרווחה והבריאות >ועדת המשנה לתקנות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות – נוסחים

[6] ההגדרה על פי אתר משרד התחבורה-<www.mot.gov.il רישוי ופיקוח<תחבורה ציבורית<מוניות - מידע לנהג ולנוסע<מוניות מיוחדות ("ספיישל") ומוניות שירות

[7] התקנות זמינות באתר משרד התחבורה-www.mot.gov.ill>חקיקה ואכיפה>תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הנחה מאגרת רישיון להפעלת מונית נגישה), התשע"ד-2014

[8] אתר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים>עמוד הבית>פרסומים>הודעות לעיתונות>תחבורה יבשתית>מהפכה: מוניות מיוחדות לנכים. יוני 2015.<< http://he.mot.gov.il/index.php?option=com_content&view הורד מהרשת בתאריך 13/9/2015

[9] חוברת "זכויות וזכאות בתחבורה והסעות לאנשים עם מוגבלות", ארגון "בזכות".

[10] צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה במוניות), התשס"ה – 2005, סעיף 4. נוסח החוק זמין באתר משרד התחבורה-<www.mot.gov.ilרישוי ופיקוח<תחבורה ציבורית<מוניות - מידע לנהג ולנוסע<מחירון ותעריפי נסיעה במונית