רגולציה של שירותי התחבורה הציבורית באוטובוסים בישראל (טיוטה לדיון, פברואר 2014)

כותב הפרסום: 
ד"ר יורם עידה, ד"ר גל טלית
שנה: 
2014
תגיות: 
הגוף המפרסם: 
המכון לצדק חברתי ודמוקרטיה ע"ש יעקב חזן במכון ון ליר
הפרסום: 

המחקר בוחן את איכותה ומידת יעילותה של הרגולציה של שירותי התחבורה הציבורית בישראל, ומתמקד  בשירותי  האוטובוסים בהם מיושמת החל מסוף שנות התשעים של המאה הקודמת רפורמה משמעותית  המבוססת על הגברת התחרות.