מדיניות הנגישות במשרד התחבורה - מצגת

כותב הפרסום: 
גבי נבון - ראש תחום תכנון תחצ, משרד התחבורה
שנה: 
2014
הפרסום: 

המצגת הוצגה בסמינר מהנדסי ערים 2014