שיקולים במיקום תחנות אוטובוס - מצגת

כותב הפרסום: 
ייקי פרלשטיין - מפקח תל אביב והמרכז, משרד התחבורה
שנה: 
2014
הפרסום: 

המצגת הוצגה בסמינר מהנדסי ערים 2014