פרויקט הרכבת לאילת - עמדת תחבורה היום ומחר

כותב הפרסום: 
תחבורה היום ומחר
שנה: 
2014
פתח/הורד קובץ: 
הפרסום: 

נייר העמדה של תחבורה היום ומחר - אודות פרויקט הרכבת לאילת.

תחבורה היום ומחר קוראת לעצירת הרכבת לאילת עד לקיום בדיקה כלכלית מערכתית לפרויקט.