'סביבתי' - מפת מידע סביבתי (גם בתחום תחבורה בת קיימא)

שנה: 
2014
הגוף המפרסם: 
אדם טבע ודין, אוניברסיטת תל אביב
הפרסום: 

אפליקציית מפות בהקמת אדם טבע ודין ואוניברסיטת תל אביב, ובשותפות עם ארגוני סביבה נוספים.

הקישור מוביל למידע על תחבורה ציבורית (תחנות רכבת, תחנות מרכזיות).

שכבות נוספות - חנויות שמשכירות אופניים, ומידע בתחומים נוספים כגון אוויר אנרגיה וקרינה, פסולת ומחזור, משק המים ועוד.