מפרט טכני לייצור אספקה והתקנת סככות המתנה לתחנות אוטובוס

כותב הפרסום: 
משרד התחבורה
שנה: 
2014
הגוף המפרסם: 
משרד התחבורה
הפרסום: 

מפרט טכני לייצור אספקה והתקנת סככות המתנה לתחנות אוטובוס - של משרד התחבורה.

המפרט מחייב כל רשות מקומית המשתמשת בתקציבי משרד התחבורה להתקנת תחנות אוטובוס.