מצגת לסיור: הרחוב של כולם

כותב הפרסום: 
דורון צפריר
שנה: 
2013
הפרסום: 

מצגת שהוצגה ע"י אדר' דורון צפריר כהקדמה לסיור: "חלוקה מחדש של המרחב הציבורי", שהתקיים ב-12.11.2013