תחנות אוטובוס בעייתיות בראשון לציון - התכתבות

כותב הפרסום: 
דוד מילמן, ראשון לציון
שנה: 
2013
פתח/הורד קובץ: 
הפרסום: 

סדרת מכתבים אשר נשלחו לבעלי תפקידים בכירים בעיריית ראשון לציון, בנוגע לתחנות אוטובוסבאיזור שאינן עונות על צרכי הציבור.