פרסומים של כנס יום תחבורה ציבורית 2013

17/10/2013     סינימטק תל אביב (האגף החדש)

שם כותב הפרסום שנהמיון בסדר עולה הגוף המפרסם הורד פרסום
יוזמות המגזר הפרטי לשירות - מגמות עתידיות ירון עברון, Moovit 2013 PDF icon private_sector_initiatives-yaron_evron.pdf
יום תחבורה ציבורית 2013 2013 תחבורה היום ומחר PDF icon tahbura_luz_2013.pdf
תקציבי הפיתוח בתחום התחבורה הציבורית לחומש הקרוב אשר דולב, אגף התקציבים במשרד האוצר 2013 PDF icon public_transport_development_budgets_-_asher_dolev.pdf
יחסי הגומלין בין המפעיל, משרד התחבורה והמייצגים את ציבור הנוסעים ציון פת, מנכ"ל קווים 2013 PDF icon relationship_between_municipal_authorities_and_the_operator-zion_pat.pdf
מגמות ושינויים בסובסידיה בתחבורה הציבורית גילי קניגסבוך,מנהלת אגף פיקוח פיננסי במשרד התחבורה 2013 PDF icon tariff_policy-gilli_kenigsbuch.pdf
מקומו של מערך השיווק בהכנסת שינויים בתחבורה הציבורית יפתח מס, מנכ"ל איקן בע"מ 2013 PDF icon the_role_of_marketing-iftah_mas.pdf
שקיפות מידע ככלי לשיפור מתמיד עו"ד אלונה וינוגרד, מנכ"ל התנועה לחופש המידע 2013 PDF icon freedom_of_information-a_govermental_and_social_aspiration-alona_vinograd.pdf
תושבים משפיעים על תכנון בתחבורה בחיפה ראז פרקר, רכזת פיתוח קהילתי בעיריית חיפה 2013 PDF icon residents_of_haifa_effect_transport_planning-raz_parker.pdf
יחסי הגומלין בין הרגולטור לחברה האזרחית דרור גנון, סגן בכיר למפקח על התעבורה 2013 PDF icon relationship_between_the_regulator_and_the_civil_society-dror_ganon.pdf
מודל להנעת הרשות המקומית לפעולה בשיר גאווי, צעירי כפר קרע לשינוי 2013 PDF icon kfar_kara-bashir_gawee.pdf