השתלמות למועמדים לבחירות המקומיות באיזור אשדוד-אשקלון - תחבורה בת קיימא

שנה: 
2013
הגוף המפרסם: 
פורום ארגוני התחבורה
פתח/הורד קובץ: 
הפרסום: 

הזמנה להשתלמות למועמדים בבחירות המקומיות, איזור אשדוד-אשקלון והדרום.