תחבורה ציבורית בכפר קרע

שנה: 
2013
פתח/הורד קובץ: 
הפרסום: 

תחבורה ציבורית בכפר קרע - סקירת מצב ונתוני רקע. מצגת ממפגש התושבים בכפר קרע שנערך ב-27.7.