הצעת תקציב משרד התחבורה 2013-2014

שנה: 
2013
הגוף המפרסם: 
משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים
פתח/הורד קובץ: 
הפרסום: 

הצעת תקציב משרד התחבורה לשנות הכספים 2013-2014 ודברי הסבר, אשר הוגשה לכנסת ביוני 2013.