תשובות חברות התחבורה הציבורית על מכתבנו בנוגע ליישום חוק המידע על שירותי תחבורה ציבורית

שנה: 
2013
הפרסום: 

פורום ארגוני התחבורה שלח מכתב למפעילי התחבורה הציבורית, בנוגע ליישום חוק המידע על שירותי תחבורה ציבורית - תיקון לפקודת התעבורה (מס' 98) התש"ע-2010.

במכתב, ביקשנו מהמפעילים לעדכן אודות הפעולות שננקטו על ידם עד כה לשם יישום החוק, והיקפן.

מצורפות תשובות מנכ"לי החברות: "קווים", "סופרבוס", "אגד תעבורה", למכתבנו.

תשובת מר גדעון מזרחי, מנכ"ל "אגד תעבורה" תשובת מר ציון פת, מנכ"ל "קווים"
תשובת מר אייל ווקס, מנכ"ל "סופרבוס"