המלצה לפטור ממכרז - הארכת ההתקשרות עם חברת ריבה יחזקאל בע"מ

שנה: 
2013
הגוף המפרסם: 
החשב הכללי, משרד האוצר
פתח/הורד קובץ: 
הפרסום: 

בקשת החשב הכללי במשרד האוצר להארכת החוזה מול חברת ריבה, אשר מנפיקה את דוחות הבקרה של התחבורה הציבורית, ללא צורך במכרז. המסמך חושף  את העלויות הגבוהות המשולמות לחברה וכן חלק מפרטי ההתקשרות בינה לבין המדינה.