מכרז של משרד התחבורה למתן שירותי בקרה תפעולית על פעילות מפעילי תחבורה ציבורית בענף האוטובוסים

שנה: 
2012
הגוף המפרסם: 
משרד התחבורה
פתח/הורד קובץ: 
הפרסום: 

מכרז של משרד התחבורה למתן שירותי בקרה תפעולית על פעילות מפעילי תחבורה ציבורית בענף האוטובוסים, כפי שפורסם בדצמבר 2012.