מכרז להפעלת תחבורה ציבורית באזור חדרה-נתניה: מפרט טכני והגדרת הדרישות התפעוליות

כותב הפרסום: 
משרד התחבורה
שנה: 
2013
הפרסום: 

הגדרת הדרישות אליהן מחוייב מפעיל התחבורה הציבורית , כפי שמופיעות בחלק ד של המכרז שהוציא משרד התחבורה להפעלת קווי תחבורה ציבורית באזור חדרה נתניה.