החסמים בפני יישום מיתון תנועה בישובים עירוניים בישראל והמדיניות הנחוצה כדי להתגבר עליהם

כותב הפרסום: 
ד"ר יודן רופא
שנה: 
2010
הגוף המפרסם: 
עמותת מרחב ואוניברסיטת בן גוריון
פתח/הורד קובץ: