על הולך הרגל ברחוב

שנה: 
2010
הגוף המפרסם: 
פרחי-צפריר אדריכלים בע"מ
פתח/הורד קובץ: 
הפרסום: 

המצגת הוכנה בשיתוף משרד הבינוי והשיכון ומשרד התחבורה.