הנחיות להצבת שילוט סטאטי בתחנות אוטובוס

כותב הפרסום: 
משרד התחבורה
שנה: 
2012
הגוף המפרסם: 
משרד התחבורה
הפרסום: 

מפעילי התחבורה הציבורית מחויבים על פי חוק להתקין שילוט סטטי בתחנות השירות כשירות לציבור הנוסעים.

משרד התחבורה הפיץ באמצעות מסמך הנחיות זה, הנחיות המגדירות את מבנה השלט, גודלו ותוכנו. בשלט מוצג מידע אודות הקווים העוצרים בתחנה, מידע הכולל לוח זמנים , מסלול הקו, רשימת התחנות בקו ומפת התמצאות של אזור התחנה.