נייר עמדה - תשתיות לתחבורה ציבורית כחלק מהליכי התכנון

כותב הפרסום: 
שרי סלע
שנה: 
2012
הגוף המפרסם: 
פורום ארגוני תחבורה
הפרסום: 

פורום ארגוני התחבורה דורש ממשרדי התחבורה והפנים לפעול לתיקון חוק התכנון והבנייה כך שתכנון התחבורה הציבורית יהפוך לחלק אינטגרלי מהליכי התכנון.

משרד התחבורה אימץ מדיניות מוצהרת של חיזוק התחבורה הציבורית כאחד מיעדיו המרכזים,כמו גם קידום מגוון טכנולוגיות ההסעה: רכבות קלות, מיניבוסים, אוטובוסים מונחים, קידום הנעה חלופית וכד'.

על מנת שיעד זה יצלח והתחבורה הציבורית אכן תהווה חלופה לרכב הפרטי ותפעל באופן יעיל ונגיש, עליה להישען על תשתיות מתוכננות מראש המותאמות לשאר שימושי הקרקע.

אולם, כיום תכניות התחבורה הציבורית מתוכננות בדיעבד, רק לאחר שהשכונות ומרכזי התעסוקה כבר תוכננו ונבנו, נתון אשר הופך תכנון תחבורה ציבורית יעילה למסובך ולעיתים בלתי אפשרי.

וכך, על אף המדיניות המוצהרת של משרד התחבורה, לא מתקיימים דיונים בנושא התחבורה הציבורית והתשתיות הנדרשות לתחבורה זו בשלבים השונים של היררכיית מוסדות התכנון והתחבורה הציבורית נותרת לא מותאמת לשאר שימושי המרחב.

על כן חייבת להיות הכרה בחיוניות התחבורה הציבורית על ידי כל גורמי התכנון השונים, ערב הכנת התכניות ולא בדיעבד.התיאום בין תכניות הדרכים והבניה לבין תכניות התחבורה הציבורית, חייב להיעשות בכל הרמות התכנוניות.

הנורמות התכנוניות והסטנדרטיים ההנדסיים הנדרשים בשלבי התכנון השונים בכל הקשור לתשתיות, צפיפות, חזות, שמירת שטחים ירוקים, שטחי ציבור וכדומה, ראוי שיידרשו בחוק גם לגבי הצרכים הנדרשים לתכנון תחבורה ציבורית מיטבית. כמו כן, נדרש להתייחס לתשתיות התחבורה הציבורית ולמאפייני השירות כאל אלמנט חיוני שיש לתכננו יחד עם תכנון שימושי הקרקע ומערכות התשתית האחרות.

מימוש הרעיון יוכל להתבצע באמצעות מערכת סעיפים שיוספו לחוק התכנון והבניה ויחייבו התייחסות לשילוב התחבורה הציבורית כבר בשלבי התכנון הראשוניים.

לאור דברים אלה, פורום ארגוני התחבורה, דורש ממשרדי הפנים והתחבורה להוסיף לחוק התכנון והבנייה סעיפים המחייבים התייחסות לתחבורה ציבורית, כך שתכנון התחבורה הציבורית יהפוך לחלק אינטגראלי מהליכי התכנון.

אודות פורום ארגוני התחבורה: אנו ארגוני חברה אזרחית העוסקים בקידום תחבורה בת קיימא, פועלים בשיתוף פעולה על מנת שתתקיים במדינת ישראל מערכת תחבורה המאפשרת לכל האנשים ומגזרי החברה נגישות מיטבית ושוויונית לקיום פעילות כלכלית וצריכת שירותים, וכן קשרים חברתיים ותרבותיים.

לפרטים נוספים: תחבורה היום ומחר, 03-5660823

 

כתבה: שרי סלע, חברת מועצת ראש העין ומחזיקת תיק התחבורה הציבורית