סקר נסועה (קילומטרז') 2009

שנה: 
2010
הגוף המפרסם: 
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
הפרסום: 

 

בפרסום מובאים ממצאי סקר הנסועה (הקילומטרז') לשנת 2009, בהמשך לסקרים דומים שנערכו מאז 1969 על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ובמימונה.  
הפרסום כולל נתונים על סך הנסועה (הקילומטרז')  הארצית של כלי הרכב הישראליים האזרחיים וכן על הנסועה הממוצעת לרכב לשנה, לפי סוגי רכב עיקריים.