תשובת משרד התחבורה בעניין אי יישום חוק המידע בתחבורה הציבורית

שנה: 
2012
הגוף המפרסם: 
משרד התחבורה
הפרסום: 

תשובת משרד התחבורה לפנייתה של עו"ד נירית לוטן בשם חזית ארגוני התחבורה בנוגע לאי יישום התיקון לחוק התעבורה (מס' 98) על פיו יש להציג את מסלולי הקווים ולוחות הזמנים בתחנות האוטובוס. התשובה התקבלה ביולי 2012, כחודשיים לאחר הפנייה.