יום עיון: מדיניות תחבורה הלכה למעשה -אפרים שלאין - פרויקטים תחבורתיים בות"ל

כותב הפרסום: 
אפרים שלאין
שנה: 
2012
פתח/הורד קובץ: 
הפרסום: 

אפרים שלאין, מנהל אגף בכיר (תכנון ותשתיות) במשרד הפנים, מציג את הפרוייקטים התחבורתיים הנמצאים כרגע בדיונים בועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל). ההרצאה נתנה במסגרת יום עיון מדיניות תחבורה הלכה למעשה שקיימה תחבורה היום ומחר בחודש יוני 2012.