קריאה לציבור להגיש תלונות על העדר מידע בתחבורה הציבורית

כותב הפרסום: 
חזית ארגוני תחבורה
שנה: 
2012
הגוף המפרסם: 
תחבורה היום ומחר
הפרסום: 

 

על מנת לשפר את השרות לנוסעים ולהעלות את הביקושים לשימוש בתחבורה הציבורית, העבירה הכנסת בשנת 2012 את החוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 98) (מידע על שירותי תחבורה ציבורית)חשיבותו של החוק היא הפגת חוסר הודאות שבציפייה לאוטובוס, אלמנט שנמצא מרכזי במחקרים שבדקו איך לעודד את השימוש בתחבורה הציבורית. על פי החוק חברות התחבורה הציבורית מחויבות לפרסם בכל תחנת אוטובוס את מסלולי הקווים, תדירות השירות והפנייה למוקד טלפוני. על אף הזמן הארוך שהיה לחברות האוטובוסים השונות להיערך ליישומו של החוק, עד היום בתחנות רבות המידע אינו קיים או חסר. 

במסגרת קמפיין של חזית אירגוני התחבורה התבקשו הנוסעים לתעד ולצלם תחנות אוטובוס שלא מפורסם בהן המידע הדרוש לפי חוק. בעקבות התיעוד שנשלח אלינו הוגשו תלונות רבות למשרד התחבורה והנושא אף התפרסם בכלי התקשורת, ראו כתבות במעריב nrg כאן וכאן וראיון בגלי צה"ל. תחבורה היום ומחר ריכזה את התלונות והעבירה אותן במרוכז למשרד התחבורה, שבתגובה ענה שיש ליצור קשר עם הרשויות המקומיות.  

לאחר  קבלת התגובה שמגלגלת את האחריות לאכיפת החוק ממשרד התחבורה לרשויות המקומיות, החליטה חזית הארגונים על הפעלת קמפיין להצפת משרד התחבורה בתלונות על אי יישומו של חוק המידע, זאת על מנת להסב את תשומת ליבם של אנשי המשרד למצב הבעייתי ולהביא לאכיפת החוק. הקמפיין מופץ ברשתות החברתיות אך גם בשטח, כשפעילי הארגונים מתפרשים בתחנות האוטובוס ומסבירים לנוסעים על אי יישום החוק, ולאחר מכן מציעים להם לשלוח תלונה בנושא למשרד התחבורה. 

חזית ארגוני התחבורה רואה כעת חלון הזדמנויות נדיר לציבור להתאחד ולהשמיע את קולו. אנו קוראים לציבור לסייע במעקב אחר יישום החוק ולהגיש תלונות על תחנות אשר לא קיים בהן המידע הנדרש, באמצעות טופס זה המאפשר הגשת תלונה בצורה פשוטה וקלה.