אמצעי מדיניות כלכליים לניהול תחבורה: השפעת מדיניות מיסוי והטבות אחזקת רכב על איכות הסביבה

כותב הפרסום: 
יורם שיפטן, תמר קינן
שנה: 
2009
הגוף המפרסם: 
מוסד שמואל נאמן
פתח/הורד קובץ: